איגוד המזכירים

סוף סוף משלבים ידיים

פורום המנכ"לים ברשויות המקומיות ואיגוד המזכירים והמנכ"לים ברשויות המקומיות החליטו לשתף פעולה. ותתפלאו, זה לא טריוויאלי

Strength in Numbersשמחתי לשמוע כי לפני ימים אחדים החליט פורום המנכ"לים ברשויות המקומיות ואיגוד המזכירים והמנכ"לים ברשויות המקומיות לקדם שיתוף פעולה בין שני הגופים.

נשמע טריוויאלי? אז מסתבר שלא כך!

שנים ארוכות שרר נתק, שלא לומר יריבות בין שני הגופים הללו – והסיבה לא לגמרי ברורה. הרי כמעט מובן מאיליו שבעלי התפקידים הללו, עמיתים למקצוע התובעני והשוחק הזה – ישאפו לשלב ידיים כדי לחזק זה את זה. אולם עד עתה זה לא קרה וחבל.

בעיני ההחלטה להפסיק את "מלחמות היהודים" ולחבור לפעולות משותפות תחזק במידה רבה את כוחם של מנהלי הרשויות ואת האמירה שלהם כלפי השלטון המרכזי, כמו גם כלפי המרכז לשלטון מקומי.

שיתוף פעולה זה יאפשר להביע ביתר עוצמה את עמדתנו בסוגיות, חוקים ותקנות המשפיעות על גורל כל אחד ואחד מתושבי ישראל. תקנות וחוקים אלה, הנולדים במסגרות השלטון המרכזי כמו משרד הפנים, משרד האוצר ועוד – לוקים לעתים קרובות בחוסר הבנה ורגישות לצרכים האמיתיים של השלטון המוניציפאלי, שכזכור הוא העומד מידי יום בחזית הראשונה מול התושבים, צרכני השירותים.

בפגישה שהיתה בסוף חודש דצמבר בין הנהלת פורום המנכ"לים לביון מזכירות איגוד המזכירים והמנכ"לים הוצהר באופן ברור כי הפיצול הקיים בין הארגונים פוגע באינטרסים המקצועיים והאישיים של כולנו – וככל שיקודם איחוד הגופים – כן ייטב.

שני הגופים הצהירו על מחויבות לאיחוד כשבעיות אישיות כאלה ואחרות – לא תעמודנה למכשול בפני התהליך. כבר בשנת 2011 יתקיימו פעילויות ההדרכה והכנסים של שני הגופים במשותף.

אני תקווה כי כולנו נשכיל לנצל פורום חדש זה לשיתוף בידע ובניסיון, להתמודדות טובה יותר עם קשיי הניהול במסגרת המוניציפאלית, ובסופו של דבר, נביא לשיפור במעמדן של הרשויות ובטיב השירות הניתן לתושבים החיים בהן.