פארק חולות

היצירה האנושית, היצירה הטבעית

לאחר דורות של התפתחות התרבות האנושית על כל תחומיה – שב האדם ומחפש את הראשוני, הטבעי, את העל אנושי

לאחרונה נערך במדיטק בחולון כנס מרתק תחת הכותרת: "עדן מעשה אדם".

בכנס לקחו חלק אדריכלים, מתכננים ואנשי אקדמיה מהארץ ומהעולם, אשר דנו באתגרים החדשים עמם צריך האדם להתמודד בימינו. בין היתר סקרו המשתתפים את הצעדים הנעשים להפעלה ולשיקום מערכות אקולוגיות, פארקים וטבע עירוני, בארץ ובחו"ל. הייתה זו עבור כל הנוכחים הזדמנות להציץ לאופן שבו העתיד עשוי או עלול להראות.

כבר בצרפנו את המילים: "עדן" ו-"מעשה אדם" – נדמה כי לפנינו פרדוקס. ואכן, שנים ארוכות נדמה היה כי היצירה האנושית והיצירה הטבעית – לא יילכו יחדיו.

האדם, אשר גורש מגן העדן, ביקש ליצור לו באמצעות תבונתו וכישרונותיו הרבים – גן עדן חדש משלו. הוא למד והתפתח, התנסה והתקדם והגיע להישגים מופלאים.

אך ראה זה פלא – לאחר דורות של התפתחות התרבות האנושית על כל תחומיה – שב האדם ומחפש את הראשוני, הטבעי, את העל אנושי, יש יאמרו הרוחני, ואת הקשר אל – הטבע, האדמה, האוויר והמים – שנדמה כי מוצו, נוצלו וקצת נעלמו.

כיום, בעולם אורבאני, סינטטי, ווירטואלי – גוברת ההכרה בצורך, ומתגבר החיפוש, אחר הקשר הכפול: הקשר בין בני האדם לטבע והקשר בין בני האדם זה לזה. ויותר ויותר נראה כי אין האחד אפשרי ללא האחר. אנשים מחפשים קשר אנושי, התחברות, משמעות כחלק מזיקה למקום, לקהילה, לנוף.

הבנה זאת מולידה את התגייסותם של המוחות האנושיים הטובים ביותר ובעלי כושר היצירה וההמצאה הנפלא – להפנות את מאמציהם לחיפוש מחודש של הטבע ולהקצאת מקום של כבוד לשורשים – תרתי משמע – גם ובמיוחד – בעולם של אספלט ומציאות וירטואלית.

אנו בחולון הפכנו את היצירה האנושית, את התרבות, האמנות והעיצוב – לדגל ולהוויה יומיומית, לחלק בלתי נפרד ברמה הפיזית כמו גם באורח החיים. גיבשנו זהות מקומית ייחודית ויצרנו מוקד משיכה ועניין ואף זכינו להכרה ולהערכה מבית ומחוץ.

ודווקא משום כך – אנו מבינים כיום, יותר מבעבר, כי התשתית לכל, התשתית הראשונית והבסיסית ההולכת ונעלמת מחיינו – היא התשתית הטבעית, אותו מצע שבלעדיו לא היה האדם הולך ומתפתח והופך לאדון הארץ.

פארק החולות, אותו אנו מקדמים בחולון – הוא בדיוק הביטוי והדוגמה לתפיסה האומרת כי יש צורך וחשיבות עמוקה בשימור אוצרות הטבע דווקא בעולם אורבאני, תרבותי בו ההתערבות האנושית הפכה לחזות הכל כמעט.

וכך אנו כעיר שמיתגה עצמה ויצרה יש מאין וחרתה על דגלה תרבות ועיצוב – מבקשים לתת ביטוי למסר הקורא לאדם ולתרבות האנושית להתגייס לטובת כל מה שהיה כאן קודם.

דוגמא נקודתית אך משמעותית הינה פרוייקט שימור המינים המקוריים המאפיינים את חולות האזור תוך מיגור המינים הפולשים. החברה להגנת הטבע, העירייה ומערכת החינוך שלנו חברו יחדיו למשימה שכותרתה: "תלמידים עוקרים צמחים פולשניים ושומרים על חולות חולון". הילדים חווים מגע פיזי עם החול, עם הנוף, בידיהם שלהם עושים מעשה, מבינים את משמעות הפלישה הביולוגית ו"מרוויחים" חווייה, ידע, הבנה, נתינה ותרומה לסביבתם.

הפעולות מתועדות וישמשו בסיס לתהליך חינוכי מקיף, הנעשה במסגרת תכנון פארק עירוני.

אט אט אם כן התובנה לפיה הטבע והתרבות האנושית שרויים בעימות זה עם זה, מתחלפת בהבנה כי האדם והטבע הינם "רקמה אנושית חיה אחת".

כל מי שעוסק בהתוויית מדיניות ובתכנון עירוני יצטרך לתת דעתו על סוגיות אלה במידה הולכת ומתרחבת – פשוט כי אין לנו ברירה אחרת.

smallpolshim
DSCF6025_renamed_19802-small
נלחמים בפולשים ב"פארק החולות" בחולון. כ- 800 תלמידי חטיבות הביניים "ארן" ו"אלון" ותיכון "אילון" יצאו לאחרונה ל"פארק החולות" כדי לעקור את הצמח הפולש "טיונית  החולות". עם התפשטותם, דוחקים הצמחים הללו את מיני הצומח  והחי הטבעיים ומאיימים על בית הגידול הטבעי שלהם. המבצע,  שחשף את התלמידים לנושאים ערכיים הקשורים בשמירת הטבע, נערך בשיתוף עיריית חולון, מחלקת  החינוך, החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה.